Wij vinden het belangrijk dat onze privacyverklaring duidelijk en in begrijpelijke taal staat beschreven. Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag. 

Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website www.praethuyshoorn.nl wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website www.praethuyshoorn.nl worden cookies gebruikt. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat cookies zijn, en waar deze voor gebruikt worden. 

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt, kan de opgeslagen informatie, wat in de cookie staat, worden teruggestuurd naar de website. Denk bijvoorbeeld aan jouw inloggegevens, om makkelijker in te kunnen loggen. Wij hebben geen inzage in deze gegevens, maar maken het voor jou makkelijker. 

Cookies uitschakelen/verwijderen

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen of te verwijderen. Je kunt dit doen bij de instellingen van de browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help functie van de browser. 

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel delen met derden wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verkregen informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie je op de website van Google. 

Algemeen

Wij verzamelen en verwerken geen persoonlijks gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de gebruiker zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt. Wij slaan voor verschillende redenen informatie op. 

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen of informatie opvragen over vacatures en huren. We vragen onder andere jou je naam en emailadres in te vullen. Met deze informatie kunnen wij snel en gemakkelijk je in jouw hulpvraag voorzien. 

Derden

Stichting Praethuys ’t Slot verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke plicht. 

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De wettelijke bewaartermijn(en) zijn :

Rechten

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. 

Wij hebben geen invloed op het gebruik van gegevens door Social media kanalen. Wanneer jij gebruik wil maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus. Wij nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij vermoedens dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Word vrijwilliger

Vindt je het leuk om een activiteit te geven, of wil je ons op een andere manier helpen om eenzaamheid te verminderen? Neem dan gerust contact met ons op!